Podsumowanie

organizacji
70
całkowite przychody
982,4 mln
przeciętny przychód
203 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 70 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 982 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 13,5 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ctdi Poland
Networks
Spie Nexotech
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Ctdi Poland
Networks
Spie Nexotech

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 24,82 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,75 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 203 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 203 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -8.22 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,08 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 159 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -140 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -12.79 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 27,79 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 6,02 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 411 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 411 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.04 %.