Działalność związana ze sportem (93.1)


Podsumowanie

organizacji
2797
całkowite przychody
9,2 mld
przeciętny przychód
356 tys.
przeciętny zysk
1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 2797 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 9,15 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 81 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 793 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Benefit Systems. Firma generuje 1,92 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ekstraklasa. Przychód organizacji wynosi 346 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Poz Bruk. Jej sprzedaż opiewa na 298 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Benefit Systems
Ekstraklasa
Poz Bruk
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Benefit Systems
Ekstraklasa
Poz Bruk

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,36 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 356 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 356 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.19 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 251 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 71 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -238 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi Infinity %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,37 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 2,8 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 434 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 27 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 434 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.45 %.