Podsumowanie

organizacji
1711
całkowite przychody
7,8 mld
przeciętny przychód
417 tys.
przeciętny zysk
4 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1711 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,77 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 135 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 518 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Benefit Systems. Firma generuje 2,84 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gminny Klub Sportowy Arka Pawłów. Przychód organizacji wynosi 413 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Centralny Ośrodek Sportu. Jej sprzedaż opiewa na 232 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Benefit Systems
Ekstraklasa
Poz Bruk
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Benefit Systems
Ekstraklasa
Poz Bruk

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,28 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,64 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 417 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 417 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.69 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 339 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 95 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -225 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 4 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi Infinity %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,21 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,66 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 472 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 34 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 472 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.21 %.