Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)


Podsumowanie

organizacji
469
całkowite przychody
7,6 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
34 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 469 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,61 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 23 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 643 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Aesculap Chifa. Firma generuje 1,14 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Arjohuntleigh Polska. Przychód organizacji wynosi 585 mln.
Trzecie największe przychody osiąga 3shape Poland. Jej sprzedaż opiewa na 580 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Aesculap Chifa
Arjohuntleigh Polska
3shape Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Aesculap Chifa
Arjohuntleigh Polska
"clinico Medical"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 35,22 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,56 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,12 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,12 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.04 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,82 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 840 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -362 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 34 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.39 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 44,21 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 19,65 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,77 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 63 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,77 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 77 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.05 %.