Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z)


Podsumowanie

organizacji
430
całkowite przychody
7,5 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
42 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 430 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,53 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 14 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 618 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Aesculap Chifa. Firma generuje 1,14 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Arjohuntleigh Polska. Przychód organizacji wynosi 585 mln.
Trzecie największe przychody osiąga 3shape Poland. Jej sprzedaż opiewa na 580 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Aesculap Chifa
Arjohuntleigh Polska
3shape Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Aesculap Chifa
Arjohuntleigh Polska
"clinico Medical"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 37,81 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 16,27 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,25 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 30 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,25 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.06 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,37 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,09 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -389 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 42 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.49 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 45,34 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 21,39 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,92 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 73 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,92 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 105 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.59 %.