Podsumowanie

organizacji
243
całkowite przychody
7,2 mld
przeciętny przychód
7,5 mln
przeciętny zysk
327 tys.

Rozmiar branży

W branży są 243 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,2 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 655 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Sest-luve-polska. Firma generuje 662 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Jbg-2. Przychód organizacji wynosi 645 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Kelvion Machine Cooling. Jej sprzedaż opiewa na 338 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Sest-luve-polska
Jbg-2
Kelvion Machine Cooling
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sest-luve-polska
Jbg-2
Kelvion Machine Cooling

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 93,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 41,94 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 7,52 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 115 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 7,52 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 767 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.34 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,03 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,36 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 327 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 327 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 53 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 38.96 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 95,9 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 45,71 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 10,06 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 307 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 10,06 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 1,19 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.48 %.