Podsumowanie

organizacji
147
całkowite przychody
4,6 mld
przeciętny przychód
9,1 mln
przeciętny zysk
437 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 147 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,64 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 21 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 145 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Sest-luve-polska. Firma generuje 616 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Jbg-2. Przychód organizacji wynosi 557 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "es System K". Jej sprzedaż opiewa na 292 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Sest-luve-polska
Jbg-2
Kelvion Machine Cooling
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sest-luve-polska
Jbg-2
Kelvion Machine Cooling

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 73,17 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 42,57 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 9,14 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 280 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 9,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 909 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.34 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,94 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,29 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 437 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -130 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 437 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 62 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 38.01 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 103 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 54,79 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 12,75 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 459 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 12,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 1,44 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.67 %.