Podsumowanie

organizacji
228
całkowite przychody
7 mld
przeciętny przychód
8,1 mln
przeciętny zysk
385 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 228 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 602 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Sest-luve-polska. Firma generuje 662 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Jbg-2. Przychód organizacji wynosi 645 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Kelvion Machine Cooling. Jej sprzedaż opiewa na 338 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Sest-luve-polska
Jbg-2
Kelvion Machine Cooling
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sest-luve-polska
Jbg-2
Kelvion Machine Cooling

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 93,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 42,43 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 8,08 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 168 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 8,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 877 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.93 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,23 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,57 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 385 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 385 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 64 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 42.03 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 95,9 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 53,19 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 11,01 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 355 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 11,01 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1,37 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.58 %.