Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)


Podsumowanie

organizacji
287
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
759 tys.
przeciętny zysk
39 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 287 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,25 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 4 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 174 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Paccar Financial Polska. Firma generuje 767 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Fraikin Polska. Przychód organizacji wynosi 194 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Rci Leasing Polska. Jej sprzedaż opiewa na 148 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Paccar Financial Polska
Fraikin Polska
Rci Leasing Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Paccar Financial Polska
Truck Care
Fraikin Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 10,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,54 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 759 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 759 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 65 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.79 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,42 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 574 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 39 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 48.30 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,8 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,76 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,4 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 70 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,4 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 146 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.83 %.