Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)


Podsumowanie

organizacji
313
całkowite przychody
2,6 mld
przeciętny przychód
717 tys.
przeciętny zysk
39 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 313 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,55 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 236 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Paccar Financial Polska. Firma generuje 767 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Petit Forestier Polska. Przychód organizacji wynosi 202 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Fraikin Polska. Jej sprzedaż opiewa na 194 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Paccar Financial Polska
Petit Forestier Polska
Fraikin Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Paccar Financial Polska
Truck Care
Fraikin Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,76 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 717 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 717 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 62 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.95 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,42 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 496 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -139 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 39 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 48.30 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 21,25 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,79 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,4 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 57 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,4 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 146 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.88 %.