Podsumowanie

organizacji
469
całkowite przychody
18,3 mld
przeciętny przychód
4,1 mln
przeciętny zysk
140 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 469 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 18,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 40 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 427 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Td Synnex Poland. Firma generuje 4,02 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "ntt System". Przychód organizacji wynosi 1,68 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Suntar. Jej sprzedaż opiewa na 828 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Also Polska
Ingram Micro
Ibm Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Also Polska
Ingram Micro
Ibm Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 61,77 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 20,54 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 4,14 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 4,14 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 214 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.39 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,12 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,09 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 140 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -65 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 140 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.90 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 63,9 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 22,89 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,6 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 89 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 4,6 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 328 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.76 %.