Podsumowanie

organizacji
403
całkowite przychody
5,3 mld
przeciętny przychód
2,3 mln
przeciętny zysk
57 tys.

Rozmiar branży

W branży są 403 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,32 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 9 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,75 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Pol - Power. Firma generuje 529 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "hbz Meble". Przychód organizacji wynosi 412 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "mikomax". Jej sprzedaż opiewa na 342 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Pol - Power
"hbz Meble"
"mikomax"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Pol - Power
"hbz Meble"
Halmar

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 33,17 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 13,67 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,28 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,28 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.50 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,62 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 650 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 57 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -125 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 57 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.50 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 32,28 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,4 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,87 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 38 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,87 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 165 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.01 %.