Podsumowanie

organizacji
22
całkowite przychody
32,4 mln
przeciętny przychód
241 tys.
przeciętny zysk
39 tys.

Rozmiar branży

W branży są 22 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 32,37 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 850 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Schimmel Fabryka Fortepianów. Firma generuje 21,62 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Silesia Music Center. Przychód organizacji wynosi 4,81 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Turkowiak Guitars. Jej sprzedaż opiewa na 1,48 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Schimmel Fabryka Fortepianów
Silesia Music Center
Turkowiak Guitars
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Schimmel Fabryka Fortepianów
Silesia Music Center
Turkowiak Guitars

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,81 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 971 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 241 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 241 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 26 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 17.24 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 196 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 116 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -34 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 39 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,44 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,6 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 356 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 356 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.52 %.