Podsumowanie

organizacji
98
całkowite przychody
1,1 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
32 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 98 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,14 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firma rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 69,75 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Andropol. Firma generuje 138 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Hft71. Przychód organizacji wynosi 125 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Lynka. Jej sprzedaż opiewa na 123 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Andropol
Hft71
Lynka
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Andropol
Bpi Polska
Zakład Włókienniczy Biliński

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 32,27 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,5 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,05 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,05 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.36 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,24 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 672 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 32 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -116 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 32 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.88 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 52,71 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,93 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,54 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,54 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.39 %.