Podsumowanie

organizacji
92
całkowite przychody
1 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
54 tys.

Rozmiar branży

W branży są 92 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,01 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 2 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 44,16 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Andropol. Firma generuje 138 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Lynka. Przychód organizacji wynosi 123 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Bpi Polska. Jej sprzedaż opiewa na 109 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Andropol
Lynka
Bpi Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Andropol
Bpi Polska
Zakład Włókienniczy Biliński

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 30,3 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,5 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,05 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 14 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,05 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 27 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.36 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,24 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 672 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 54 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -91 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 54 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.75 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 45,89 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,93 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,54 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 29 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,54 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.39 %.