Podsumowanie

organizacji
729
całkowite przychody
13,6 mld
przeciętny przychód
2,7 mln
przeciętny zysk
83 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 729 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 13,6 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 18 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 780 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Quad/graphics Europe. Firma generuje 989 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Przychód organizacji wynosi 983 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "amcor Specialty Cartons Polska". Jej sprzedaż opiewa na 713 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Quad/graphics Europe
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
"amcor Specialty Cartons Polska"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Quad/graphics Europe
"amcor Specialty Cartons Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 42,65 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 17,1 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,66 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 71 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,66 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 181 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.66 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,6 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 966 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 83 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -98 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 83 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.77 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 47,02 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 19,3 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,39 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 111 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,39 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 326 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.01 %.