Podsumowanie

organizacji
826
całkowite przychody
14,4 mld
przeciętny przychód
2,4 mln
przeciętny zysk
72 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 826 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 14,43 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,06 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Quad/graphics Europe. Firma generuje 989 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Przychód organizacji wynosi 983 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "amcor Specialty Cartons Polska". Jej sprzedaż opiewa na 713 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Quad/graphics Europe
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
"amcor Specialty Cartons Polska"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
Quad/graphics Europe
"amcor Specialty Cartons Polska"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 41,35 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 16,88 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,38 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 61 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,38 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 127 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.44 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,63 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 943 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 72 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -104 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 72 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.08 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 46,43 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,97 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,1 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 89 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 282 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.85 %.