Podsumowanie

organizacji
1136
całkowite przychody
11,2 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
113 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1136 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 11,23 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 22 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,29 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Eme Aero. Firma generuje 3,52 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "tt-thermo King"-. Przychód organizacji wynosi 200 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Leadec. Jej sprzedaż opiewa na 183 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Eme Aero
"tt-thermo King"-
Leadec
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Eme Aero
General Electric Global Services Gmbh Oddział W Polsce
"tt-thermo King"-

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,55 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,26 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,91 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 82 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,91 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 76 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.50 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,63 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 736 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 113 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -56 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 113 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.10 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,61 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,91 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,62 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 108 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,62 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 193 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.61 %.