Podsumowanie

organizacji
1261
całkowite przychody
14,2 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
108 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1261 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 14,15 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 47 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,83 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Eme Aero. Firma generuje 3,52 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to General Electric Global Services Gmbh Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 1,85 mld.
Trzecie największe przychody osiąga "interhandler". Jej sprzedaż opiewa na 445 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Eme Aero
General Electric Global Services Gmbh Oddział W Polsce
"interhandler"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Eme Aero
General Electric Global Services Gmbh Oddział W Polsce
"interhandler"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,11 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,96 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,86 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 84 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,86 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 75 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.62 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,61 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 731 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 108 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -62 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 108 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 15 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.04 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,91 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,72 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,51 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 108 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,51 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 176 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.97 %.