Podsumowanie

organizacji
159
całkowite przychody
40,2 mld
przeciętny przychód
1,7 mln
przeciętny zysk
25 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 159 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 40,23 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 67 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,07 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Terg. Firma generuje 15,57 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "euro - Net". Przychód organizacji wynosi 11,43 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Neonet W Restrukturyzacji. Jej sprzedaż opiewa na 2,78 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Terg
"euro - Net"
Neonet W Restrukturyzacji
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Terg
"euro - Net"
Neonet W Restrukturyzacji

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 652 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,92 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,69 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,69 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 91 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.49 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,11 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 624 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 25 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -73 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 25 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.70 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 454 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,54 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,83 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 40 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,83 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 107 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.19 %.