Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)


Podsumowanie

organizacji
1698
całkowite przychody
16,6 mld
przeciętny przychód
385 tys.
przeciętny zysk
944

Rozmiar branży

W branży jest 1698 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 16,61 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 63 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,43 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-curie - Państwowy Instytut Badawczy. Firma generuje 2,04 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pit-radwar. Przychód organizacji wynosi 974 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Jej sprzedaż opiewa na 655 mln.

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,31 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,41 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 385 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 385 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 26 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.66 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,02 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 245 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -313 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.49 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,6 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,71 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 599 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 599 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.54 %.