Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)


Podsumowanie

organizacji
1488
całkowite przychody
15,4 mld
przeciętny przychód
391 tys.
przeciętny zysk
1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1488 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,43 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,06 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-curie - Państwowy Instytut Badawczy. Firma generuje 2,04 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pit-radwar. Przychód organizacji wynosi 974 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Instytut "pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka". Jej sprzedaż opiewa na 655 mln.

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,76 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,7 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 391 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 391 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.00 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,12 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 264 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -363 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.94 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 23,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 6,3 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 634 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 12 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 634 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 20 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.49 %.