Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)


Podsumowanie

organizacji
159
całkowite przychody
1,2 mld
przeciętny przychód
1,6 mln
przeciętny zysk
38 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 159 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,18 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 4 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 240 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -13.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Belchim Crop Protection Poland. Firma generuje 157 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Agrotrade. Przychód organizacji wynosi 111 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Partner-rol. Jej sprzedaż opiewa na 76,36 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Belchim Crop Protection Poland
Agrotrade
Partner-rol
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Verbio Polska
Interfood Polska -
Agro-business Trade

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,79 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,5 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,57 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,57 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.44 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,05 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 433 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 38 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -164 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 38 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.73 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 24,56 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,25 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,61 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 42 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,61 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 36 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.39 %.