Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)


Podsumowanie

organizacji
110
całkowite przychody
702,1 mln
przeciętny przychód
1,8 mln
przeciętny zysk
21 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 110 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 702 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 13 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 335 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -18.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Agrotrade. Firma generuje 87,21 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Alkorn. Przychód organizacji wynosi 61,75 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Spółdzielnia Agrolok W Golubiu-dobrzyniu. Jej sprzedaż opiewa na 55,85 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Verbio Polska
Agro-business Trade
Belchim Crop Protection Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Verbio Polska
Interfood Polska -
Agro-business Trade

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 20,85 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,42 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,77 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,77 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 33 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.97 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 640 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 374 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 21 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -225 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 21 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.22 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 27,7 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,08 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,48 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 47 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,48 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 177 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.76 %.