Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z)


Podsumowanie

organizacji
175
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
1,7 mln
przeciętny zysk
49 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 175 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,27 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 22,42 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Verbio Polska. Firma generuje 1,06 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Belchim Crop Protection Poland. Przychód organizacji wynosi 157 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Agrotrade. Jej sprzedaż opiewa na 111 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Verbio Polska
Belchim Crop Protection Poland
Agrotrade
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Verbio Polska
Interfood Polska -
Agro-business Trade

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 26,79 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 12,68 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,74 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,74 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.48 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,34 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 449 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 49 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -129 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 49 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.01 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 24,56 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,25 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,61 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 42 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,61 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.70 %.