Podsumowanie

organizacji
81
całkowite przychody
220,4 mln
przeciętny przychód
834 tys.
przeciętny zysk
31 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 81 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 220 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 27,36 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Expert. Firma generuje 22,1 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wilhelm Rosebrock Gmbh & Co. (kg) Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 18,93 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Dts Przyjemne Przeprowadzki. Jej sprzedaż opiewa na 13,93 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Expert
Wilhelm Rosebrock Gmbh & Co. (kg) Oddział W Polsce
Dts Przyjemne Przeprowadzki
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Expert
Dts Przyjemne Przeprowadzki
"universal Express Relocations"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,16 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,37 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 834 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 54 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 834 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 99 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.65 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 881 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 359 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 31 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -97 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 31 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 59.34 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 13,23 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,8 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 813 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 52 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 813 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 70 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.91 %.