Podsumowanie

organizacji
3135
całkowite przychody
73,9 mld
przeciętny przychód
5,2 mln
przeciętny zysk
166 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3135 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 73,87 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 83 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 7,58 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Grupa Psb Handel. Firma generuje 4,18 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gryglas. Przychód organizacji wynosi 2,44 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Plwd. Jej sprzedaż opiewa na 2,02 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Grupa Psb Handel
Gryglas
Plwd
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Grupa Psb Handel
"knauf - "
3w

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 45,99 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 23,3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,17 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 56 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,17 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 358 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.87 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,57 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,21 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 166 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -47 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 166 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 23 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 26.38 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 47,58 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 24,8 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 5,51 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 132 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 5,51 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 444 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.88 %.