Podsumowanie

organizacji
3137
całkowite przychody
23,3 mld
przeciętny przychód
874 tys.
przeciętny zysk
17 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3137 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 23,25 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 33 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 32,27 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -33.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ahs Invest. Firma generuje 2,58 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakładów Porcelany "ćmielów" W Ćmielowie. Przychód organizacji wynosi 687 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "globe Trade Centre". Jej sprzedaż opiewa na 655 mln.

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,4 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,25 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 874 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 96 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 874 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 41 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.53 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 538 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 196 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -45 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 17 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.53 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 32,04 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,12 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,54 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 153 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,54 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.35 %.