Podsumowanie

organizacji
3336
całkowite przychody
23,6 mld
przeciętny przychód
822 tys.
przeciętny zysk
16 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 3336 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 23,64 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 32,19 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -33.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ahs Invest. Firma generuje 2,58 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakładów Porcelany "ćmielów" W Ćmielowie. Przychód organizacji wynosi 687 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "globe Trade Centre". Jej sprzedaż opiewa na 655 mln.

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,23 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,12 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 822 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 83 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 822 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.34 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 519 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 186 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 16 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -47 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 16 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.76 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 30,68 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,87 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,46 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 145 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,46 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 21 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.53 %.