Podsumowanie

organizacji
174
całkowite przychody
23,6 mld
przeciętny przychód
6,3 mln
przeciętny zysk
118 tys.

Rozmiar branży

W branży są 174 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 23,57 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firma rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,46 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "basell Orlen Polyolefins". Firma generuje 5,53 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pcc Rokita. Przychód organizacji wynosi 3,19 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Lerg. Jej sprzedaż opiewa na 2,62 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"basell Orlen Polyolefins"
Pcc Rokita
Lerg
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
"basell Orlen Polyolefins"
Pcc Rokita
Lerg

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 317 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 85,56 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 6,31 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 92 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 6,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 362 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.00 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 16,34 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 4,01 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 118 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -610 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 118 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.71 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 329 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 89,68 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 8,1 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 196 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 8,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 727 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.66 %.