Podsumowanie

organizacji
2397
całkowite przychody
55,5 mld
przeciętny przychód
3,7 mln
przeciętny zysk
152 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 2397 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 55,51 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 68 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,58 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Stalwest. Firma generuje 5,47 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Cargotec Poland. Przychód organizacji wynosi 3,5 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Adient Seating Poland. Jej sprzedaż opiewa na 1,72 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Stalwest
Cargotec Poland
Adient Seating Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cargotec Poland
Adient Seating Poland
"tom2"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 50,4 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 21,9 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,74 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 78 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,74 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 274 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.53 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,2 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,27 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 152 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -124 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 152 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.69 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 56,52 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 23,6 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 4,62 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 152 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 4,62 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 383 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.30 %.