Podsumowanie

organizacji
753
całkowite przychody
6,9 mld
przeciętny przychód
2,1 mln
przeciętny zysk
58 tys.

Rozmiar branży

W branży są 753 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 6,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 17 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 154 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Stanley Black & Decker Polska. Firma generuje 772 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Imex - Piechota. Przychód organizacji wynosi 288 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Firma Handlowa Max-fliz. Jej sprzedaż opiewa na 235 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Stanley Black & Decker Polska
Imex - Piechota
Firma Handlowa Max-fliz
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Stanley Black & Decker Polska
Firma Handlowa Max-fliz
Tubes International

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 20,49 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 10,98 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,05 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 39 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,05 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 95 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.37 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,37 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 686 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 58 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -85 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 58 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.22 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 24,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 12,61 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,3 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 73 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,3 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 124 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.46 %.