Podsumowanie

organizacji
65
całkowite przychody
25,9 mld
przeciętny przychód
1
przeciętny zysk
-2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 65 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 25,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 7 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,38 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Firma generuje 25,88 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Terawat Dystrybucja. Przychód organizacji wynosi 34,74 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Biogal Dystrybucja. Jej sprzedaż opiewa na 19,75 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Terawat Dystrybucja
Biogal Dystrybucja
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Terawat Dystrybucja
Biogal Dystrybucja

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,94 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 626 tys. zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -86.68 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 434 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -79 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi Infinity %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,06 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 719 tys. zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 52 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -63.82 %.