Podsumowanie

organizacji
364
całkowite przychody
3,8 mld
przeciętny przychód
1,9 mln
przeciętny zysk
63 tys.

Rozmiar branży

W branży są 364 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,81 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 246 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Krex. Firma generuje 437 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "classen-pol". Przychód organizacji wynosi 249 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "bero". Jej sprzedaż opiewa na 166 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Krex
"classen-pol"
"bero"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Conrad-model
Krex
"classen-pol"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 35,54 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,25 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,93 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,93 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 182 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.55 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,5 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 888 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 63 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -87 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 63 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 11 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 58.21 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 38,72 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,37 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,42 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 34 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,42 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 219 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.75 %.