Podsumowanie

organizacji
401
całkowite przychody
4 mld
przeciętny przychód
1,8 mln
przeciętny zysk
54 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 401 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,98 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 283 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Krex. Firma generuje 437 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "classen-pol". Przychód organizacji wynosi 249 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "bero". Jej sprzedaż opiewa na 166 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Krex
"classen-pol"
"bero"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Conrad-model
Krex
"classen-pol"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 32,3 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 15,25 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,76 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 17 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,76 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 162 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.10 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,42 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 810 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 54 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -96 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 54 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 53.70 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 38,41 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,37 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,08 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 33 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,08 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 165 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.62 %.