Podsumowanie

organizacji
253
całkowite przychody
2,3 mld
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
11 tys.

Rozmiar branży

W branży są 253 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,33 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 29 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 44,39 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "classen-pol". Firma generuje 227 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Krex. Przychód organizacji wynosi 158 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "bero". Jej sprzedaż opiewa na 157 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Krex
"classen-pol"
"bero"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Conrad-model
Krex
"classen-pol"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 27,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 13,21 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,32 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,32 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 62 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.63 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,82 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 412 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 11 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -452 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 11 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.67 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 32,59 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,13 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,71 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 29 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,71 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 73 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.01 %.