Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)


Podsumowanie

organizacji
10 768
całkowite przychody
92,2 mld
przeciętny przychód
850 tys.
przeciętny zysk
22 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 10768 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 92,21 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 170 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,25 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Erbud. Firma generuje 3,87 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mirbud. Przychód organizacji wynosi 3,35 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Goldbeck Cee North. Jej sprzedaż opiewa na 1,69 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Erbud
Mirbud
Goldbeck Cee North
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Erbud
Mirbud
Gs Engineering & Construction Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,88 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,36 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 850 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 850 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 47 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,25 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 458 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -176 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 22 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.09 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,73 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,76 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,46 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,46 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 81 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.67 %.