Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z)


Podsumowanie

organizacji
12 137
całkowite przychody
99,6 mld
przeciętny przychód
845 tys.
przeciętny zysk
22 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 12137 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 99,56 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 476 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 6,06 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Erbud. Firma generuje 3,87 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mirbud. Przychód organizacji wynosi 3,35 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Goldbeck Cee North. Jej sprzedaż opiewa na 1,69 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Erbud
Mirbud
Goldbeck Cee North
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Erbud
Mirbud
Gs Engineering & Construction Poland

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,3 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,08 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 845 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 845 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 49 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.03 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,23 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 451 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -179 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 22 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.25 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,93 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,38 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,43 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,43 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 79 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.74 %.