Sprawozdania finansowe KRS w wizualnej formie

Odkrywaj ciekawe spółki
Odkrywaj ciekawe spółki
Analizuj przystępne raporty
Analizuj przystępne raporty
Zapoznaj się z udziałami wspólników
Zapoznaj się z udziałami wspólników
Przeglądaj wyniki sektorów i branż
Przeglądaj wyniki sektorów i branż

Raporty finansowe przedstawione
w wizualnej i łatwej do przyswojenia formie

Podstawowe dane finansowe

Sprawdź wyniki finansowe danej organizacji w kilka sekund. Raport prezentuje informacje z rachunku zysków i strat oraz bilansu. Analizuj zyski, przychody i koszty za pomocą czytelnych wykresów.

Podstawowe dane finansowe - wykres
Wycena organizacji w czasie - wykres
Wycena organizacji - wykres

Wycena organizacji

Zorientuj się w wycenie organizacji bazując na wynikach finansowych i wartościach bilansowych. Śledź, jak wartość wyceny ewoluuje z biegiem czasu.

Przydatne wskaźniki finansowe

Raport oferuje nie tylko podstawowe dane, ale i dodatkowe wskaźniki, takie jak marża operacyjna, marża netto, wskaźniki rentowności czy wskaźnik zadłużenia. Porównaj wyniki z innymi firmami w tej samej branży PKD.

Aktywa i pasywa - wykres
Wyniki na tle rynku - wykres
Marża operacyjna i marża netto - wykres
Wskaźnik zadłużenia - wykres
Powiązania organizacji - wykres

Powiązania organizacji

Odkrywaj powiązania podmiotów gospodarczych z innymi organizacjami oraz osobami fizycznymi w jednym miejscu.

Powiązania, udziały w organizacjach
i szacowana wartość udziałów wspólników

Udziały wspólników

Przeglądaj portfolio udziałów wspólników. W raporcie znajdziesz informacje w jakich firmach i jak duże udziały posiada wybrana osoba. Możesz również sprawdzić szacunkową wartość majątku.

Portfolio udziałów wspólników - wykres
Wartość udziałów wspólników - wykres
Powiązania wspólników - wykres

Formy zaangażowania w organizacjach

Dowiedz się w jakiej formie dana osoba jest zaangażowana w powiązane organizacje. Na interaktywnym wykresie sprawdzisz czy osoba jest reprezentantem, wspólnikiem lub członkiem organu nadzoru.

Odkrywaj orgranizacje za pomocą
wybranych filtrów

Wyszukuj organizacje za pomocą wybranych filtrów w katalogu firm

Przeglądaj miliony
spółek, przedsiębiorców i branż