Podsumowanie

organizacji
140
całkowite przychody
630,5 mln
przeciętny przychód
1,4 mln
przeciętny zysk
28 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 140 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 631 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 60,66 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Spokey Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością. Firma generuje 73,21 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pesmenpol. Przychód organizacji wynosi 39,94 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "sport Grupa" ". Jej sprzedaż opiewa na 33,69 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Spokey Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością
Pesmenpol
"sport Grupa" "
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Spokey Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością
Pesmenpol
"sport Grupa" "

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 17,74 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,23 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,36 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,36 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 165 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.67 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,05 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 416 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 28 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -215 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 28 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.76 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 19,7 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,2 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,17 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 9 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,17 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 279 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 22.89 %.