DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA (62.0)


Podsumowanie

organizacji
14 886
całkowite przychody
120 mld
przeciętny przychód
580 tys.
przeciętny zysk
24 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 14886 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 119,97 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 766 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 12,02 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Asseco Poland. Firma generuje 17,81 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Capgemini Polska. Przychód organizacji wynosi 2,18 mld.
Trzecie największe przychody osiąga "sii ". Jej sprzedaż opiewa na 1,95 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Asseco Poland
Capgemini Polska
"sii "
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Asseco Poland
Ppc System
Add Projekt

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,17 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,32 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 580 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 580 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 40 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.89 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 971 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 338 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 24 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -108 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 24 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 31.00 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,66 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 819 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 29 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 819 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 66 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.86 %.