Podsumowanie

organizacji
93
całkowite przychody
3,1 mld
przeciętny przychód
3,1 mln
przeciętny zysk
59 tys.

Rozmiar branży

W branży są 93 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,08 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 311 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Kross. Firma generuje 629 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "sprick Rowery". Przychód organizacji wynosi 561 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Dt Swiss-polska. Jej sprzedaż opiewa na 553 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Kross
"sprick Rowery"
Dt Swiss-polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dt Swiss-polska
Kross
"sprick Rowery"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 50,79 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 16 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,12 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 8 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,12 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 269 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.90 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,85 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 896 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 59 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -346 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 59 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 6 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.41 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 41,1 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,48 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,78 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 50 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,78 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 184 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.55 %.