Podsumowanie

organizacji
236
całkowite przychody
922,2 mln
przeciętny przychód
251 tys.
przeciętny zysk
10 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 236 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 922 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 39,45 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Universal Music Polska. Firma generuje 183 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Warner Music Poland. Przychód organizacji wynosi 153 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Rehegoo Music Group. Jej sprzedaż opiewa na 62,14 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Universal Music Polska
Warner Music Poland
Rehegoo Music Group
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Universal Music Polska
Warner Music Poland
Independent Digital

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,97 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,91 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 251 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 9 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 251 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.75 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 661 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 189 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -77 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 10 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.91 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 7,42 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,12 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 346 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 23 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 346 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -4.77 %.