Podsumowanie

organizacji
156
całkowite przychody
668,6 mln
przeciętny przychód
292 tys.
przeciętny zysk
13 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 156 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 669 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 10,54 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Universal Music Polska. Firma generuje 218 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Warner Music Poland. Przychód organizacji wynosi 103 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Revolume. Jej sprzedaż opiewa na 42,54 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Universal Music Polska
Warner Music Poland
Rehegoo Music Group
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Universal Music Polska
Warner Music Poland
Independent Digital

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,39 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,98 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 292 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 15 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 292 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.31 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 674 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 189 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 13 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -62 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 13 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.60 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 8,33 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,64 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 476 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 19 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 476 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.52 %.