Podsumowanie

organizacji
50
całkowite przychody
98,2 mln
przeciętny przychód
323 tys.
przeciętny zysk
-5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 50 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 98,21 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 37,04 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -19.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"general Aviation Services"
Plek2
Smart Aviation
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jet Story
"general Aviation Services"
Plek2

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,06 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,71 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 323 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 323 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.90 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 342 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 55 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -1,09 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 10,18 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,62 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 572 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 5 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 572 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.21 %.