Podsumowanie

organizacji
57
całkowite przychody
314,1 mln
przeciętny przychód
441 tys.
przeciętny zysk
-3 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 57 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 314 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 6,15 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.1%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Jet Story
"general Aviation Services"
Plek2
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Jet Story
"general Aviation Services"
Plek2

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,21 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,74 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 441 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 441 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.93 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 473 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 267 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -1,09 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,35 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,28 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 852 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 5 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 852 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 55 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.05 %.