Podsumowanie

organizacji
547
całkowite przychody
15,3 mld
przeciętny przychód
6 mln
przeciętny zysk
170 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 547 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,27 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,27 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bruk-bet. Firma generuje 1,03 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Solbet. Przychód organizacji wynosi 950 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Polbruk. Jej sprzedaż opiewa na 727 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bruk-bet
Solbet
Polbruk
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Bruk-bet
Solbet
Polbruk

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 81,43 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 39,38 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,99 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 80 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,99 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 245 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.68 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 6,88 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 2,06 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 170 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -192 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 170 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 19 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.47 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 101 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 47,58 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,29 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 222 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 7,29 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 364 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.92 %.