Podsumowanie

organizacji
154
całkowite przychody
5,3 mld
przeciętny przychód
27,5 mln
przeciętny zysk
-13 tys.

Rozmiar branży

W branży są 154 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,25 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 46,12 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Matrix Media. Firma generuje 333 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Media Markt Polska Rzeszów. Przychód organizacji wynosi 126 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Media Markt Polska Szczecin. Jej sprzedaż opiewa na 124 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Matrix Media
Media Markt Polska Rzeszów
Media Markt Polska Szczecin
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Matrix Media
Media Markt Polska Warszawa Ii
Media Markt Polska Warszawa Iii

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 89,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 63,67 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 27,47 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 252 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 27,47 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 1,9 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -5.77 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 774 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 168 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -13 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -2,23 mln zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -13 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 67 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 61,09 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 43,11 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 18,62 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 337 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 18,62 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 1,67 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -7.13 %.