Podsumowanie

organizacji
198
całkowite przychody
1,2 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
81 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 198 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,21 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 112 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Labsoft. Firma generuje 81,83 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Kongsberg Maritime Poland. Przychód organizacji wynosi 76,33 mln.
Trzecie największe przychody osiąga 1core.pl. Jej sprzedaż opiewa na 72,63 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Labsoft
Kongsberg Maritime Poland
1core.pl
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sevitel
1core.pl
Althea Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 20,64 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 8,25 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,46 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,46 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 77 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.27 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,44 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 666 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 81 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -48 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 81 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.65 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,38 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,26 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,19 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 70 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,19 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 180 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.15 %.