Podsumowanie

organizacji
132
całkowite przychody
872,7 mln
przeciętny przychód
1,8 mln
przeciętny zysk
118 tys.

Rozmiar branży

W branży są 132 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 873 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 45,61 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Labsoft. Firma generuje 99,01 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Sevitel. Przychód organizacji wynosi 72,54 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Net Service. Jej sprzedaż opiewa na 63,96 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Labsoft
Kongsberg Maritime Poland
1core.pl
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Sevitel
1core.pl
Althea Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,82 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,72 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,82 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 58 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,82 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 125 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.21 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,76 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 739 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 118 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -17 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 118 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 14 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 23.01 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 22,62 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 10,4 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,63 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 139 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,63 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 226 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.77 %.