Podsumowanie

organizacji
10
całkowite przychody
1,5 mln
przeciętny przychód
1
przeciętny zysk
-1 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 10 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,47 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 107 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to C.i.k.. Firma generuje 1,47 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Forte Data - North. Przychód organizacji wynosi 0 tys..
Trzecie największe przychody osiąga Fundacja Siatkówka Dla Wszystkich W Likwidacji. Jej sprzedaż opiewa na 0 tys..
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
C.i.k.
Forte Data - North
Fundacja Siatkówka Dla Wszystkich W Likwidacji
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
C.i.k.
Forte Data - North
Folder

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,47 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,47 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -72.19 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej -1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -1 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł -1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.87 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 1,3 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,3 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 0 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 0 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 25 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -92.32 %.