Podsumowanie

organizacji
1927
całkowite przychody
7,7 mld
przeciętny przychód
736 tys.
przeciętny zysk
29 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1927 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 7,66 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 87 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 930 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 20.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Warsaw Aviation. Firma generuje 397 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Hays Poland. Przychód organizacji wynosi 369 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Contrain Group. Jej sprzedaż opiewa na 329 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Warsaw Aviation
Hays Poland
Contrain Group
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Hays Poland
Contrain Group
Warsaw Aviation

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,44 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,38 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 736 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 12 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 736 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 71 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.19 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 918 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 338 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 29 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -72 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 29 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 52.66 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,29 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,58 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 952 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 952 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 108 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 18.18 %.