Podsumowanie

organizacji
113
całkowite przychody
770,2 mln
przeciętny przychód
954 tys.
przeciętny zysk
19 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 113 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 770 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 6 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,67 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gg Stores. Firma generuje 155 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Comtex. Przychód organizacji wynosi 132 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Cellers. Jej sprzedaż opiewa na 110 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gg Stores
Comtex
Cellers
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gg Stores
Spec Kable
Falesia Systemy

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,87 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,29 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 954 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 954 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.17 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 623 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 281 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -92 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 19 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.42 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,45 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,47 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,05 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 37 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,05 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.21 %.