Podsumowanie

organizacji
128
całkowite przychody
870,5 mln
przeciętny przychód
907 tys.
przeciętny zysk
19 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 128 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 870 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 25,25 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.2%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gg Stores. Firma generuje 155 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Comtex. Przychód organizacji wynosi 132 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Cellers. Jej sprzedaż opiewa na 110 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gg Stores
Comtex
Cellers
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Gg Stores
Spec Kable
Falesia Systemy

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,87 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,29 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 907 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 907 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.83 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 623 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 273 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 19 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -92 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 19 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.31 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 12,75 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,45 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 950 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 950 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.71 %.