Podsumowanie

organizacji
1165
całkowite przychody
96,5 mld
przeciętny przychód
290 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1165 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 96,51 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 7,82 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Energa. Firma generuje 21,63 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Maspex Holding. Przychód organizacji wynosi 13,64 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Cargill Holding Polska. Jej sprzedaż opiewa na 9,68 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Energa
Maspex Holding
Cargill Holding Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Energa
Cargill Holding Polska
Polska Grupa Zbrojeniowa

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,89 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,97 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 290 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 290 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.13 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,33 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 971 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -613 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 133 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 34,84 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,98 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,98 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 90 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.28 %.