Podsumowanie

organizacji
1071
całkowite przychody
85,6 mld
przeciętny przychód
304 tys.
przeciętny zysk
3 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1071 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 85,56 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 24 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 5,47 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Energa. Firma generuje 21,28 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Maspex Holding. Przychód organizacji wynosi 13,64 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Polska Grupa Zbrojeniowa. Jej sprzedaż opiewa na 8,94 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Energa
Maspex Holding
Polska Grupa Zbrojeniowa
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Energa
Cargill Holding Polska
Polska Grupa Zbrojeniowa

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 20,75 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,09 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 304 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 0 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 304 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.53 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 5,87 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,11 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -505 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 155 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 37,51 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,16 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 8 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,16 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 89 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.76 %.