Podsumowanie

organizacji
665
całkowite przychody
70,5 mld
przeciętny przychód
368 tys.
przeciętny zysk
18 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 665 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 70,5 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 96 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 2,63 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 3.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Energa. Firma generuje 26,71 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Gmw Partners. Przychód organizacji wynosi 15,4 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Celsa Polska Holding. Jej sprzedaż opiewa na 3,63 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Energa
Maspex Holding
Cargill Holding Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Energa
Cargill Holding Polska
Polska Grupa Zbrojeniowa

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 28,5 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,73 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 368 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 3 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 368 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 32 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.81 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,58 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,44 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -480 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 18 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 128 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 40,37 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,69 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 13 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 2,69 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 192 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.81 %.