Podsumowanie

organizacji
10 925
całkowite przychody
88,3 mld
przeciętny przychód
595 tys.
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 10925 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 88,28 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 619 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 10,45 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Asseco Poland. Firma generuje 17,81 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "sii ". Przychód organizacji wynosi 1,95 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Comarch. Jej sprzedaż opiewa na 1,9 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Asseco Poland
"sii "
Comarch
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Asseco Poland
Ppc System
Add Projekt

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 11,3 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 4,52 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 595 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 10 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 595 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 43 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.25 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 359 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -115 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 3 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 30.56 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 14,49 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,96 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 835 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 835 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 69 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 11.15 %.