Podsumowanie

organizacji
676
całkowite przychody
1,7 mld
przeciętny przychód
191 tys.
przeciętny zysk
5 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 676 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 1,73 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 23 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 216 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 21.7%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Ekstraklasa. Firma generuje 346 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Igrzyska Europejskie 2023. Przychód organizacji wynosi 163 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Verhagen Kraków. Jej sprzedaż opiewa na 79,9 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Ekstraklasa
Igrzyska Europejskie 2023
Verhagen Kraków
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Ekstraklasa
Polski Związek Lekkiej Atletyki
Związek Piłki Ręcznej W Polsce

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,48 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 1,33 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 191 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 7 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 191 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.18 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 252 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 69 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -59 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 70.14 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 3,77 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 1,7 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 258 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 17 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 258 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 4 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.56 %.