Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z)


Podsumowanie

organizacji
231
całkowite przychody
4 mld
przeciętny przychód
3,1 mln
przeciętny zysk
130 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 231 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,95 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 285 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Dajar. Firma generuje 598 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pgc Polska Grupa Ceramiczna. Przychód organizacji wynosi 266 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Florentyna. Jej sprzedaż opiewa na 251 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Dajar
Pgc Polska Grupa Ceramiczna
Florentyna
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Dajar
Jurassic Crystal
Florentyna

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 40,46 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 18,3 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 3,07 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 66 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,07 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 0.02 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,94 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 987 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 130 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -90 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 130 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 18 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 25.22 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 48,24 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 21,68 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,81 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 65 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 3,81 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 171 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.22 %.