Podsumowanie

organizacji
440
całkowite przychody
4,1 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
42 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 440 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,1 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 11 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 225 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Multiserwis. Firma generuje 917 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "schindler Polska". Przychód organizacji wynosi 475 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "kone". Jej sprzedaż opiewa na 355 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Multiserwis
"schindler Polska"
"kone"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Multiserwis
"schindler Polska"
"kone"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,69 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,02 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,11 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 27 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,11 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.07 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 904 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 401 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -71 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 42 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.18 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,15 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,37 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,52 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 61 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,52 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 59 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.42 %.