Podsumowanie

organizacji
478
całkowite przychody
4,3 mld
przeciętny przychód
996 tys.
przeciętny zysk
42 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 478 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 4,3 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 20 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 264 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Multiserwis. Firma generuje 917 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "schindler Polska". Przychód organizacji wynosi 475 mln.
Trzecie największe przychody osiąga "kone". Jej sprzedaż opiewa na 355 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Multiserwis
"schindler Polska"
"kone"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Multiserwis
"schindler Polska"
"kone"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 13,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,02 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 996 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 22 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 996 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 24 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -2.28 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 945 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 400 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 42 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -70 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 42 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 2 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.85 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 17,25 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,25 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,39 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 64 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,39 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 34 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.62 %.