Podsumowanie

organizacji
305
całkowite przychody
3,2 mld
przeciętny przychód
1,5 mln
przeciętny zysk
90 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 305 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 3,15 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 16 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 37,01 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Multiserwis. Firma generuje 1,06 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "schindler Polska". Przychód organizacji wynosi 477 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Kaefer. Jej sprzedaż opiewa na 170 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Multiserwis
"schindler Polska"
"kone"
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Multiserwis
"schindler Polska"
"kone"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 12,85 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,24 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,45 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 46 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 1,45 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 53 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.21 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 986 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 403 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 90 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -50 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 90 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.98 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 15,9 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,57 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,98 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 76 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 1,98 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 124 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.14 %.