Podsumowanie

organizacji
117
całkowite przychody
774,1 mln
przeciętny przychód
259 tys.
przeciętny zysk
606

Rozmiar branży

W branży jest 117 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 774 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 78,81 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to R2 Center. Firma generuje 498 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wama Gold. Przychód organizacji wynosi 44,39 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Pz Stelmach. Jej sprzedaż opiewa na 37,06 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
R2 Center
Wama Gold
Pz Stelmach
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
R2 Center
Lilou
Pz Stelmach

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 7,51 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 2,98 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 259 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 259 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.58 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 632 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 163 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -105 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -17.88 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,77 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 4,46 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 328 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 328 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość malała średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.84 %.