Podsumowanie

organizacji
100
całkowite przychody
759,7 mln
przeciętny przychód
306 tys.
przeciętny zysk
2 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 100 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 760 mln zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 75,92 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to R2 Center. Firma generuje 498 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wama Gold. Przychód organizacji wynosi 44,39 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Pz Stelmach. Jej sprzedaż opiewa na 37,06 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
R2 Center
Wama Gold
Pz Stelmach
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
R2 Center
Pz Stelmach
Wama Gold

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,1 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,83 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 306 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 1 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 306 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -0.35 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 916 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 163 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 2 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -105 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 0 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.12 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,77 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 5,41 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 328 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 328 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto malał średnio o 28 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -6.84 %.