Podsumowanie

organizacji
61
całkowite przychody
289,9 mln
przeciętny przychód
1,3 mln
przeciętny zysk
62 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 61 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 290 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 1 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 17,33 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Veitsch-radex Vertriebsgesellschaft M.b.h () Oddział W Polsce
Atalian Poland
Plandeki Raszyn
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Veitsch-radex Vertriebsgesellschaft M.b.h () Oddział W Polsce
Atalian Poland
Abrava Service

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 19,95 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,47 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,33 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 66 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 121 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.91 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,73 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 508 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 62 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -60 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 62 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 12 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 108.54 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,54 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 13,99 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,04 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 110 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,04 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 239 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 19.24 %.