Podsumowanie

organizacji
56
całkowite przychody
362,4 mln
przeciętny przychód
2,3 mln
przeciętny zysk
96 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 56 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 362 mln zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 28,41 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Knapp Polska
Veitsch-radex Vertriebsgesellschaft M.b.h () Oddział W Polsce
Atalian Poland
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Veitsch-radex Vertriebsgesellschaft M.b.h () Oddział W Polsce
Atalian Poland
Knapp Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 21,2 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,95 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,3 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 66 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,3 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 241 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.04 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,81 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 635 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 96 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -60 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 96 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 17 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 48.11 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 28,27 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 14,02 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,55 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 110 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 3,55 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 510 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.76 %.