Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z)


Podsumowanie

organizacji
185
całkowite przychody
5 mld
przeciętny przychód
5,8 mln
przeciętny zysk
275 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 185 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 5,01 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 5 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 1,3 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -15.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Gpi Poznań. Firma generuje 476 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Padma. Przychód organizacji wynosi 430 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Ccl Label. Jej sprzedaż opiewa na 426 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Gpi Poznań
Padma
Ccl Label
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Ccl Label
Esselte Polska
Gpi Poznań

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 70,91 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 30,57 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 5,75 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 84 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 5,75 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 596 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.74 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 4,58 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,87 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 275 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -141 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 275 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 43 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 35.26 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 78,88 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 37,43 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 7,31 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 139 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 7,31 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 767 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.02 %.