Podsumowanie

organizacji
6422
całkowite przychody
32,6 mld
przeciętny przychód
352 tys.
przeciętny zysk
4 tys.

Rozmiar branży

W branży są 6422 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 32,56 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 602 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 4,78 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 30.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Bonprix. Firma generuje 1,34 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Mennica Skarbowa. Przychód organizacji wynosi 1,22 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Mennica Kapitałowa. Jej sprzedaż opiewa na 1,1 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Bonprix
Mennica Skarbowa
Mennica Kapitałowa
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
All4pack
Bonprix
Mennica Skarbowa

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 9,05 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 3,25 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 352 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 352 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 22 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 7.63 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 491 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 153 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -79 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 4 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 280.38 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 9,88 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 3,49 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 407 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 6 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 407 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.32 %.