Podsumowanie

organizacji
1721
całkowite przychody
12,5 mld
przeciętny przychód
616 tys.
przeciętny zysk
34 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1721 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 12,5 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 59 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 489 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.4%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Procter And Gamble Ds Polska. Firma generuje 1,07 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to "exertis Supply Chain Services Limited , Oddział W Polsce". Przychód organizacji wynosi 365 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Wacker - Chemia Polska. Jej sprzedaż opiewa na 350 mln.
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Metinvest Polska
Procter And Gamble Ds Polska
"exertis Supply Chain Services Limited , Oddział W Polsce"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 15,84 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,76 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 616 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 18 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 616 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.46 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,04 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 373 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -58 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 34 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.39 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 18,22 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 7,06 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 905 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 32 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 905 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 68 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 9.93 %.