Podsumowanie

organizacji
1470
całkowite przychody
11,2 mld
przeciętny przychód
648 tys.
przeciętny zysk
34 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 1470 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 11,17 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 159 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to "exertis Supply Chain Services Limited , Oddział W Polsce". Firma generuje 365 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Wacker - Chemia Polska. Przychód organizacji wynosi 350 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Trans Selekt. Jej sprzedaż opiewa na 335 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
"exertis Supply Chain Services Limited , Oddział W Polsce"
Wacker - Chemia Polska
Trans Selekt
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Metinvest Polska
Procter And Gamble Ds Polska
"exertis Supply Chain Services Limited , Oddział W Polsce"

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 18,78 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 6,98 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 648 tys. zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 20 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 648 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 31 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.72 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,16 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 382 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 34 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -61 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 34 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 28.76 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 20,66 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,21 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 948 tys. zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 35 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 948 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 72 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.07 %.