Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)


Podsumowanie

organizacji
32
całkowite przychody
13,3 mld
przeciętny przychód
1,8 mln
przeciętny zysk
33 tys.

Rozmiar branży

W branży są 32 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 13,28 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 2 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 670 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.0%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Cyfrowy Polsat. Firma generuje 13,16 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Ts2 Space. Przychód organizacji wynosi 41,9 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Iceye Polska. Jej sprzedaż opiewa na 24,03 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Cyfrowy Polsat
Ts2 Space
Iceye Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Cyfrowy Polsat
Iceye Polska
Data System Group

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 24,03 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 9,17 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,78 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,78 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód malał średnio o 29 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.56 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,61 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 367 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 33 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -711 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 33 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 1 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 5.23 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 34,02 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 17,45 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,88 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 4 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,88 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 68 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.09 %.