Podsumowanie

organizacji
142
całkowite przychody
2,8 mld
przeciętny przychód
1,1 mln
przeciętny zysk
23 tys.

Rozmiar branży

W branży są 142 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 2,78 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 3 firmy rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 191 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 8.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Apart. Firma generuje 863 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Pandora Jewelry Cee. Przychód organizacji wynosi 451 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Yes Biżuteria. Jej sprzedaż opiewa na 382 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Apart
Pandora Jewelry Cee
Yes Biżuteria
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Apart
Pandora Jewelry Cee
Yes Biżuteria

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 19,68 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 5,92 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,06 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 26 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,06 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 108 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.32 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 943 tys. zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 312 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 23 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -200 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 23 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi NaN %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 26,37 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,01 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 1,4 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 34 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 1,4 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 151 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.82 %.