Podsumowanie

organizacji
1334
całkowite przychody
119,7 mld
przeciętny przychód
3 mln
przeciętny zysk
55 tys.

Rozmiar branży

W branży są 1334 organizacje.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 119,72 mld zł.
Liczba organizacji w branży spada średnio o około 130 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 3,78 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.9%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Volkswagen Group Polska. Firma generuje 21,61 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Bmw Vertriebs Gmbh Oddział W Polsce. Przychód organizacji wynosi 7,31 mld.
Trzecie największe przychody osiąga Renault Polska. Jej sprzedaż opiewa na 5,92 mld.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Toyota Central Europe
Volkswagen Group Polska
Mercedes-benz Polska
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Volkswagen Group Polska
Toyota Central Europe
Mercedes-benz Polska

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 160 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 54,04 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,98 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 30 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 2,98 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 54 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 1.94 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 3,94 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 1,2 mln zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 55 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -114 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniósł 55 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 5 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.55 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 137 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 50,65 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 3,33 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 61 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2023 roku wyniosła 3,33 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 77 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 2.51 %.