Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
511
całkowite przychody
10,7 mld
przeciętny przychód
2 mln
przeciętny zysk
65 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 511 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,65 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 8 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,11 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.8%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Zarmen. Firma generuje 3,13 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Chintec. Przychód organizacji wynosi 667 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Amw Sinevia. Jej sprzedaż opiewa na 524 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Zarmen
Chintec
Amw Sinevia
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Zarmen
Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut Anonim Sirketi Oddział W Polsce
Amw Sinevia

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 39,44 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 14,33 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,97 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 5 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,97 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 159 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.92 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 2,03 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 717 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 65 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -351 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 65 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 10 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.79 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 43,59 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 18,08 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,74 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,74 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 263 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 13.99 %.