Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z)


Podsumowanie

organizacji
465
całkowite przychody
10,2 mld
przeciętny przychód
2 mln
przeciętny zysk
65 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 465 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 10,2 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 0 firm rocznie.
Całkowite przychody branży zwiększają się o 1,01 mld zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 14.6%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Zarmen. Firma generuje 3,13 mld zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Chintec. Przychód organizacji wynosi 667 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Amw Sinevia. Jej sprzedaż opiewa na 524 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Zarmen
Chintec
Amw Sinevia
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Zarmen
Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut Anonim Sirketi Oddział W Polsce
Amw Sinevia

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 36,97 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 13,64 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 2,03 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 4 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,03 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 162 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 10.73 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,85 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 702 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 65 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -342 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 65 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 9 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 29.13 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 44,51 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 15,91 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,77 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 28 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,77 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 248 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 12.66 %.