Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)


Podsumowanie

organizacji
2951
całkowite przychody
17,5 mld
przeciętny przychód
1,6 mln
przeciętny zysk
72 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 2951 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 17,52 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 175 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 242 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -1.3%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Electra M&e Polska. Firma generuje 936 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Euroklimat. Przychód organizacji wynosi 310 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Polonez Plus. Jej sprzedaż opiewa na 287 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Electra M&e Polska
Euroklimat
Polonez Plus
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Electra M&e Polska
Polonez Plus
Tkt Engineering

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,4 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,01 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,57 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 58 tys. zł przychodu.
Przychód przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,57 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny przychód rósł średnio o 62 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.49 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,15 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 541 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 72 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -61 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 72 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 8 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 16.21 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 16,69 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 8,93 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,03 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 98 tys. zł.
Wartość przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniosła 2,03 mln zł.
Od 2017 roku przeciętna wartość rosła średnio o 108 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.37 %.