Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)


Podsumowanie

organizacji
2641
całkowite przychody
15,9 mld
przeciętny przychód
1,6 mln
przeciętny zysk
74 tys.

Rozmiar branży

W branży jest 2641 organizacji.
Wszystkie firmy w branży generują łącznie 15,94 mld zł.
Liczba organizacji w branży rośnie średnio o około 111 firm rocznie.
Całkowite przychody branży spadają o 623 mln zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi -3.5%.

Rozkład geograficzny


Największe firmy

Największa organizacja w branży to Euroklimat. Firma generuje 310 mln zł przychodu.
Druga największa organizacja w branży to Polonez Plus. Przychód organizacji wynosi 287 mln.
Trzecie największe przychody osiąga Tkt Engineering. Jej sprzedaż opiewa na 264 mln.
W ostatnim roku (2022) największe przychody generowały:
Euroklimat
Polonez Plus
Tkt Engineering
W poprzednim roku (2021) największe przychody generowały:
Electra M&e Polska
Polonez Plus
Tkt Engineering

Przychody

10% największych firm w branży generuje powyżej 14,73 mln zł przychodu.
20% firm w branży generuje powyżej 7,26 mln zł przychodu.
50% firm w branży generuje powyżej 1,64 mln zł przychodu.
90% firm w branży generuje powyżej 65 tys. zł przychodu.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 1,64 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 66 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 4.63 %.

Zyski

10% największych firm w branży generuje powyżej 1,2 mln zł zysku.
20% firm w branży generuje powyżej 561 tys. zł zysku.
50% firm w branży generuje powyżej 74 tys. zł zysku.
90% firm w branży generuje powyżej -61 tys. zł zysku.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 74 tys. zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 7 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 15.14 %.

Wycena

10% największych firm w branży jest warta powyżej 17,67 mln zł.
20% firm w branży jest warta powyżej 9,15 mln zł.
50% firm w branży jest warta powyżej 2,1 mln zł.
90% firm w branży jest warta powyżej 105 tys. zł.
Zysk netto przeciętnej firmy w branży w 2022 roku wyniósł 2,1 mln zł.
Od 2017 roku przeciętny zysk netto rósł średnio o 116 tys. zł rocznie.
Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) wynosi 6.69 %.